Mae’r ymchwil hwn yn manylu ar gyrhaeddiad gradd a newid ar gyfer mynediad cynnar a lluosog i bynciau mathemateg TGAU.