Mae’r Cip hwn ar Ddata yn edrych ar y cyfarwyddyd gyrfaoedd a gaiff plant yn ysgolion Cymru. Mae’n archwilio sut mae nodweddion academaidd a demograffig disgyblion yn dylanwadu arno.