Bydd y prosiect hwn yn edrych ar amlder a digwyddiad effeithiau tymor hir Covid-19 yng Nghymru â’r nod o adnabod os yw’r effeithiau yn amrywio ar draws grwpiau poblogaeth gwahanol. Bydd y canfyddiadau yn darparu tystiolaeth ar y nifer o achosion a gofnodwyd o Covid Hir yng Nghymru, gan gynorthwyo dealltwriaeth o gyflawnder ansawdd y codio a defnyddioldeb y data ar gyfer ymchwil y dyfodol.