Mae’r Cipolwg Data hwn yn darparu dadansoddiad rhagarweiniol o ddata addysg sy’n ymwneud â phlant a aned yn yr UE sy’n byw yng Nghymru a phlant a aned yng Nghymru sy’n byw yng Nghymru, sy’n manylu ar eu presenoldeb a’u cyrhaeddiad yn yr ysgol. Mae’n seiliedig ar ddadansoddiad o ddata Addysg Cymru sy’n gysylltiedig â data Cyfrifiad 2011. Mae’r dadansoddiad hwn yn rhan o Brosiect Cyswllt Data Statws Preswylwyr Sefydlog yr UE (EUSS), sy’n ceisio cysylltu data dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd (UE) â data arall a gedwir eisoes o fewn Banc Data SAIL, sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Abertawe.