Mae’r Cip hwn ar Ddata yn archwilio am ba hyd y mae timau tai awdurdodau lleol yn rhoi cymorth tai i aelwydydd digartref yn yr Alban.