Mae’r Cipolwg Data hwn yn archwilio ffactorau risg ar gyfer cam-drin domestig a thrais (DVA) a brofirgan famau sy’n ymwneud ag achosion gofal llys teulu cyfraith gyhoeddus yng Nghymru. Fe’i bwriedir fel crynodeb o ymchwil a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn y Journal of Medical Internet Research.