Mae’r Cipolwg Data hwn yn archwilio effaith pandemig Covid-19 ar iechyd meddwl plant sy’n hynod agored i niwed yn glinigol a phlant sy’n byw gyda phobl sy’n hynod agored i niwed yn glinigol yng Nghymru, gan ddefnyddio dulliau cysylltu data.