Mae’r Cipolwg Data hwn yn ymwchwilio i godio clinigol COVID Hir a gofnodwyd mewn gofal sylfaenol ac eilaidd ar gyfer poblogaeth Cymru i gynorthwyo dealltwriaeth o ansawdd y codio, amrywiad o ran defnydd mewn systemau meddalwedd gofal sylfaenol, cyflawnrwydd a defnyddioldeb data. At hynny, mae’r astudiaeth hon yn darparu nodweddiad cynhwysfawr o gleifion sydd wedi cael diagnosis clinigol o COVID Hir, gyda’r nod o feithrin dealltwriaeth ddyfnach o’r cyflwr cymharol newydd hwn.