Bydd y prosiect yn ymchwilio i sut mae cyrhaeddiad plant yn yr ysgol yn gysylltiedig â nodweddion aelwyd fel maint yr aelwyd, cyfansoddiad yr aelwyd a mesurau cymdeithasol-economaidd yr aelwyd.