Gan ddefnyddio data iechyd, demograffig a gweinyddol presennol a newydd, nod y prosiect hwn yw creu sylfeini y gellir seilio ymchwil yn y dyfodol ar nodweddion poblogaeth Cymru arnynt. Bydd y gwaith hwn yn helpu ymchwilwyr i broffilio a chategoreiddio’r boblogaeth ar gyfer ymchwil i anghydraddoldebau yn y dyfodol.