Bydd y prosiect hwn yn edrych ar weithwyr yng Nghymru gyda’r nod o nodi a oes modd mesur tegwch o fewn llwybrau dilyniant yn enwedig yn ôl grwpiau ethnig.