Mae’r prosiect hwn yn ceisio cymharu llwybrau clefydau cronig yn ôl amddifadedd ar lefel ardal ar gyfer poblogaeth Cymru. Bydd ymchwilwyr yn ceisio darganfod a yw unigolion sy’n byw mewn ardaloedd mwy difreintiedig yn cronni afiechydon yn gynt nag unigolion sy’n byw yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig.