Bydd y prosiect hwn yn defnyddio data iechyd, demograffig ac arolwg i ymchwilio i weld a yw pobl o grwpiau lleiafrifoedd ethnig, pobl anabl, LGBTQIA+, menywod a grwpiau anneuaidd yn profi cyfraddau uwch o ymosodiadau na phobl eraill yn y boblogaeth.